VERT išnagrinėjo ginčą tarp vartotojo ir ESO dėl mokesčio už nenaudojamą infrastruktūrąValstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išnagrinėjo ginčą tarp vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) dėl sąskaitų už elektros energiją už infrastruktūros išlaikymą.

Vartotojas nurodė, kad ESO jam išrašė sąskaitas už nenaudojamos elektros energetikos infrastruktūros išlaikymo sąnaudas, nepaisant to, kad jis informavo ESO, jog jau nėra sklypų, už kuriuos išrašomos šios sąskaitos, savininkas. Vartotojas prašė VERT įpareigoti ESO anuliuoti jam išrašytas sąskaitas už nenaudojamos elektros energetikos infrastruktūros išlaikymo sąnaudas.

Išnagrinėjusi ginčo aplinkybes, VERT nustatė, jog teisės aktai ir vartotojo bei ESO sudaryta prijungimo sutartis numato, kad ESO įsipareigojo suteikti vartotojui prijungimo paslaugą sutartyje numatyta tvarka ir terminais, o vartotojas įsipareigojo per 90 kalendorinių dienų nuo prijungimo paslaugos atlikimo (užbaigimo) dienos savo lėšomis, rizika ir atsakomybe, suprojektuoti ir atlikti jam priklausančių objektų vidaus elektros instaliacijos montavimo darbus iki nuosavybės ribos su ESO ir pateikti įmonei rangovo aktą.

Sutartyje numatyta, kad vartotojas turi galimybę perleisti savo turimus įsipareigojimus naujiems objektų savininkams, iš anksto gavęs ESO sutikimą ir pateikęs ESO dvišalį susitarimą, pagal kurį jis sutinka perleisti įsipareigojimus, kylančius iš sutarties, o naujas objekto savininkas sutinka juos perimti.

VERT nutarė atmesti vartotojo reikalavimus, nes neturint duomenų apie tai, jog vartotojas naujiems objekto savininkams būtų perleidęs savo sutartinius įsipareigojimus įmonės atžvilgiu, ESO pagrįstai ir teisėtai taiko nenaudojamos infrastruktūros mokestį vartotojui.

2022-11-04