Su poligrafu dirbantis MRU alumnas Laimutis Kraujalis: „Man labai patinka tai, ką darau“Poligrafas – žmogaus emocinę būseną fiksuojantis prietaisas, atliekantis įvairių su žmogaus emocijomis susijusių fiziologinių rodiklių registravimą. 1997 metais tuometinę Lietuvos policijos akademiją (LPA, dabar Mykolo Romerio universitetas) baigęs Laimutis Kraujalis šiuo metu yra vienintelis Lietuvoje tyrimo poligrafu, atliekant tyrimus, tiriant nusikaltimus specialistas, kuris, kaip sako pats, savo darbo metu siekia nustatyti melagius bei sakančius tiesą.

Dar 1997 metų pradžioje studijuodamas LPA magistrantūroje L. Kraujalis pasirinko magistro baigiamojo darbo temą: „Melo detekcijos metodas: teorija ir praktika“. Darbą pavyko parašyti labai gerai, gal todėl buvo pastebėtas ir 1998 metais pakviestas į Generalinę inspekciją prie LR VRM ir buvo pasiųstas tobulintis į Jungtines Amerikos Valstijas, kur baigė poligrafo specialisto kursus. Grįžęs dalijosi patirtimi su kolegomis, rengė poligrafo panaudojimą reglamentuojančius teisės aktus. 2001 metais perėjo dirbti į policiją, kur atliko pirmuosius tyrimus poligrafu. Pagrindinė poligrafo specialisto veikla prasidėjo 2011 m. balandį, pradėjus dirbti LPKTC, tuomet su kolega atliko tyrimus poligrafu policijos sistemai ir ikiteisminio tyrimo bylose. Jau penkerius metus šį darbą atlieka vienas.

Paklaustas apie savo įprastą darbo dieną, L. Kraujalis pasakoja: „Analizuoju artimiausių tyrimų medžiagą, informaciją apie tiriamąjį, tikrinu įrangą, rengiu ir suvedu į poligrafo programą klausimus, parengiu tyrimo patalpą, atlieku tyrimą, kurio metu bendraujama su tiriamuoju. Tuomet atliekami testai, analizuojami gauti duomenys, atliekamas potestinis pokalbis ir rašoma išvada. Kai tokių užduočių nebūna, atlieku teismo sprendimų analizę, atliktų tyrimų kokybės kontrolę, gilinuosi į specializuotą literatūrą“.

„Man labai patinka tai, ką darau, nes jei nepatiktų, ilgai dirbti šioje srityje nepavyktų“, – sako L. Kraujalis. – Darbas, ypač tyrimo metu, reikalauja labai didelės koncentracijos, resursų mobilizavimo. Esant žiauriems atvejams tenka įveikti stresą ir atidžiai kontroliuoti psichologinę būseną“.

Poligrafas – tai melo detektoriaus tikslesnis pavadinimas. Tai prietaisas, fiksuojantis kvėpavimo, kraujotakos ir odos elektrinio laidumo pokyčius. Naudojant aprobuotą testavimo metodiką galima pakankamai patikimai spręsti, ar tiriamasis sąžiningai atsako į jam pateiktus tikrinamuosius klausimus. Šis prietaisas yra taikomas tiriant nusikaltimus, atliekant darbuotojų atranką, periodiniam darbuotojų patikrinimui, vidiniuose tyrimuose ir tarnybinių patikrinimų metu, žvalgybos veikloje ir kt.

Poligrafas yra 100% tikslus – idealiai fiksuoja asmens fiziologinius pokyčius. Jei pokyčiai įvyko, poligrafas tikrai juos užfiksuos. Kitas dalykas – dėl ko jie kilo. Tam pasitelkiamos tyrimo poligrafu metodikos, kurių tikslas – pašalinti visas pašalines priežastis ir sudaryti sąlygas, kad testo metu tiriamasis reaguotų tik į klausimo prasmę ir atitinkamai į juos atsakytų.

Patikimiausių tyrimo poligrafu metodikų tikslumas siekia apie 92 proc., tačiau neretam kyla klausimas, ar galima apgauti poligrafą bandant kontroliuoti savo organizme vykstančius procesus? Specialistas atsako trumpai: „Teoriškai taip, praktiškai – pabandykite“.

2022-10-28