Populiarėja išeitis įklimpusiems į skolas – fizinio asmens bankrotasAplink girdint vis daugiau kalbų apie prastėjančią bendrą šalies ekonominę situaciją, kainų augimą, infliaciją, išaugusias palūkanų normas, vis daugėja asmenų, kurie sudėtingą finansinę padėtį mėgina spręsti skolindamiesi. Pradėjus skolintis neretas mėgina vieną skolą padenginėti kita ir kartais net nepajaučia kaip įklimpsta į skolas, kurių nepavyktų atiduoti net per ateinančius 100 metų. Tada atsiranda tokių, kurie mėgina bėgti nuo skolinių įsipareigojimų į užsienį ar renkasi kitokius, labai drastiškus, sprendimo būdus. Bet čia žmonės dažnai pamiršta, kad visada yra išeitis – fizinio asmens bankrotas.

Advokatų profesinės bendrijos „AVOCAD“ partneris, advokatas Egidijus Langys sako, kad dažniausiai tokiais atvejais žmonės nežino, kad gali pasinaudoti tokia galimybe arba nedrįsta ir rūpinasi tuo, ką žmonės pagalvos ir t.t. Reikia suprasti, kad fizinio asmens bankrotas yra savotiškas būdas pradėti gyvenimą nuo visiškai švaraus popieriaus lapo. Žinoma, pasinaudoti tokia galimybe pavyksta tikrai ne visiems, todėl pirmiausia reikia pasitikrinti, ar atitinkate visus reikalavimus.

Ar atitinkate visus reikalavimus?

Pirmas reikalavimas – turėti pradelstų apmokėti įsiskolinimų. Svarbu, kad terminai jau būtų praėję, o įsiskolinimas gal jau net ir pas antstolius ant stalo. Nuo 2023 m. padidėjus minimaliam darbo užmokesčiui tokių įsiskolinimų turi būti ne mažiau nei 21 000 eurų (2022 m. – ne mažiau kaip 18 250 eurų). Baudos ar vaikų išlaikymo įsiskolinimus į šią sumą nepatenka ir minėtos sumos nėra nurašomos.

Antras reikalavimas – apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto proceso inicijavimo BŪTINA informuoti visus kreditorius ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų. Priešingu atveju, jeigu teismas net ir nesužinos, kad kažkuris kreditorius praleistas, jis galės pasibaigus bankroto procesui reikalauti visos skolos sumos ir jis nebus laikomas nesąžiningu, net jeigu ir žinojo apie tai, kad toks procesas vyksta.

Trečias reikalavimas – legenda ir dokumentai. Labai svarbu nurodyti, dėl kokių priežasčių Jūs tapote nemokus, kas lėmė skolų atsiradimą. Tam reikia turėti pagrindžiančius dokumentus. Be to reikės surinkti eilę kitų dokumentų apie Jūsų turimą turtą, išlaikytinius, santuokos faktą, teistumą ir kt. Čia Jums padės konsultantas, kurį rinksitės priėmę sprendimą eiti fizinio asmens bankroto keliu.

Ketvirtas reikalavimas - bankroto administratoriaus atranka. Čia irgi yra Jūsų sprendimas. Šis procesas unikalus tuo, kad skirtingai nei juridinių asmenų nemokumo procese, bankroto administratorių galite pasirinkti patys. Svarbu, pasidomėti, kas ir už kiek šią paslaugą teiks, kokios paslaugos bus suteiktos ir kiek pagalbos sulauksite. Kainos nėra mažos, bet tikrai nėra didesnės, nei skolų suma.

Pareiškimas teismui

Pasirūpinę, kad atitinkate visus reikalavimus, nešate pareiškimą teismui (teikiate per elektroninę teismų sistemą arba nešate fiziškai). Tada laukiama, ar teismas pareiškimą priims ir ar bus iškelta bankroto byla. Pareiškimas gali būti nepriimtas, jeigu nustatomi pareiškimo trūkumai. Tada turime galimybę patikslinti tam tikras aplinkybes.

Priėmus pareiškimą sustoja vykdymo ir išieškojimo procesas. Tada jau galima lengviau atsikvėpti. Nes antstoliai jau nestovi už durų. Taip pat, tai reiškia, kad prasideda pareiškimo nagrinėjimas.

Teismo proceso metu galite dalyvauti Jūs vienas, kartu su atstovu, arba viską patikėti atstovui. Todėl labai svarbi ir jo atranka procese, nes jis lydės Jus viso proceso metu.

Lemtingas momentas – teismo nutarties priėmimas. Paaiškėjus, kad nutartis teigiama vis dėlto negalima per daug apsidžiaugti ir reiktų palaukti kol ji įsiteisės, nes įstatymai numato kreditoriaus teisę nesutikti su nutartimi ir pateikti skundą. Tokiu atveju klausimas persikeltų į aukštesnės instancijos teismą. Na, o jeigu nutartis Jūsų atžvilgiu neigiama, Jūs pats galite pateikti skundą įvertinę visus argumentus.

Gyvenimas nuo švaraus popieriaus lapo – po 3 metų

Teismui priėmus pareiškimą dėl bankroto, vienas iš pagrindinių Jūsų darbų bus mokumo atkūrimo plano parengimas. Planas turi būti pateiktas teismui tvirtinti ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo teismo nutarties, kuria iškelta bankroto byla, įsiteisėjimo dienos. Iki to laiko plano projektui būtinai turi pritarti kreditoriai.

Kreditoriai yra suinteresuoti maksimalių savo poreikių patenkinimu. Tad projekto svarstymas yra gana nemažas iššūkis. Kreditoriai gali planui ir nepritarti. Tokiu atveju į pastabas ir siūlymus kiek įmanoma reikia atsižvelgti, nes teismas gali palaikyti ir kreditorius.

3 METAI – tiek laiko, po plano patvirtinimo teisme dažniausiai užtrunka bankroto procesas. Žinoma, kreditoriams pritarus šis terminas gali būtų ir trumpesnis. Taigi bankroto administratoriaus ir konsultanto draugiją teks „kęsti“ trejus metus. Todėl reikia nepamiršti, kad tiek administratorių, tiek konsultantą rekomenduotina pasirinkti patiems ir daryti tai labai atsakingai.

Praėjus minėtam 3 metų laikotarpiui, realizavus turėtą turtą (turtą, kuris yra vienintelė gyvenamoji vieta, didelių pastangų dėka galima išsaugoti), pagal galimybes maksimaliai atsiskaičius su kreditoriais – procesas baigiasi. Tada bankroto administratorius parengia plano įgyvendinimo aktą. Vėliau aktas teikiamas tvirtinti teismui.

Baigus fizinio asmens bankroto procesą, verčiamas naujas gyvenimo lapas ir galima judėti pirmyn. Net įstatymas suteikia savotišką garantiją, numatydamas draudimą riboti fizinio asmens galimybes užsiimti individualia, ūkininko ar kita veikla ar naudotis valstybės teikiamos pagalbos verslui priemonėmis ar kitų teisių apribojimus, grindžiant vien tuo, kad jam buvo iškelta bankroto byla.

2023-01-15