Pasikeitus objekto savininkui elektros pardavimo sutartis jam nėra perrašomaValstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi vartotojo ir UAB „Enefit“ ginčą dėl paslaugų teikimo sutarties perrašymo ir rezervacijos mokesčio anuliavimo, priėmė sprendimą netenkinti vartotojo prašymo.

Vartotojas VERT nurodė, kad sudarė sutartį su UAB „Enefit“, tikėdamasis, kad pardavus objektą sutartį bus galima perrašyti naujojo savininko vardu, tačiau įmonė informavo, kad to padaryti negalima. Vartotojas turėjo nutraukti sutartį bei sumokėti už rezervavimo paslaugą.

Išnagrinėjusi ginčo aplinkybes VERT nustatė, kad pagal teisinį reglamentavimą esamam vartotojui priklausančio objekto perleidimo naujam savininkui atveju sutartis su esamu vartotoju turi būti nutraukta. Teisės aktai nenumato elektros energijos tiekėjo prievolės pakeisti esamą sutarties šalį kita.

Taip pat buvo nustatyta, kad vartotojo ir įmonės sudarytojoje paslaugų teikimo sutartyje buvo numatyta rezervavimo mokesčio taikymo tvarka – vartotojui nusprendus sutartį nutraukti iki jos galiojimo pabaigos, jis turi sumokėti rezervavimo paslaugos mokestį. Taigi įmonė pagrįstai pateikė vartotojui apmokėti rezervavimo paslaugos mokestį.

2023-01-15