Pasekmės blogai pasirinkus apskaitos įmonę, arba kodėl svarbi aukšta paslaugų kokybėBūtų įdomu sužinoti, kiek apskaitos įmonių klientų nuo šių metų gegužės 1 dienos jau paklausė savo apskaitos paslaugų teikėjų, ar jie turi patvirtinę Apskaitos paslaugų teikimo ir kontrolės organizavimo tvarką. Skaičius greičiausiai būtų itin mažas. Tačiau iš tiesų turėtų rūpėti, ar paslaugų įmonė veikia pagal naująsias rekomendacijas apskaitos paslaugų įmonėms dėl jų darbo kokybės.

Apskaitos įmonę renkantis pagal mažiausios kainos kriterijų, galima labai rizikuoti. Juk paslaugos kaina turėtų būti tik vienu iš aspektų, ar konkretus apskaitos paslaugų teikėjas iš viso yra priimtinas klientui.

Akivaizdu, jog aukšta paslaugų kaina gali būti „neįkandama“ pradedantiems verslams ar tam tikru laikotarpiu neturinčioms didelių pelnų verslo įmonėms. Visgi, įkainiai dar neatspindi viso apskaitos paslaugų kokybės vaizdo. Vadinasi, tenka patiems klientams pasidomėti – ar apskaitos paslaugų įmonė turi įsidiegusi apskaitos paslaugų kokybės kontrolės sistemą.

Valstybinės priežiūros nėra

Apskaitos paslaugų tiekėjams – tiek fiziniams, tiek ir juridiniams asmenims – jokių paslaugų kokybės kontrolės priemonių nėra numatyta. Niekam nereikia „prisiduoti“, kad yra sukurta ir veikia apskaitos paslaugų kokybės kontrolės sistema. Kaip ir niekas neužtiks, jeigu tokios sistemos nėra. Nebent patys klientai pasidomėtų. Tai jie ir turėtų padaryti, ieškodami atsakymų į šiuos klausimus:

- kaip apskaitos įmonė užtikrina, kad paslaugas teiktų kvalifikuoti darbuotojai;
- kaip jie ugdomi, motyvuojami;
- kaip vyksta apskaitos paslaugų teikimo procesas;
- ar apskaitos paslaugų įmonė diegia duomenų spartesnio apdorojimo, procesų skaitmenizavimo priemones;
- kaip užtikrinama, kad klaidų tikimybė būtų minimali arba jos greitai būtų identifikuotos;
- ar parengtos finansinės ataskaitos yra peržiūrimos ir kitų apskaitos įmonės darbuotojų, o ne tik jas rengusių.
- Tokie ir panašūs klausimai turėtų būti pateikiami apskaitos paslaugų teikėjui ir šis kontrolės procesas turi būti nenutrūkstamas.

Įstatymas numato reikalavimus, o kokia realybė?

O kas atsitiks, jei apskaitos paslaugų teikėjas – fizinis ar juridinis asmuo – nesilaikys naujai nustatytos tvarkos: neparengs ir neįgyvendins apskaitos paslaugų kokybės kontrolės priemonių, samdys nekvalifikuotus darbuotojus, nuolat vėluos pateikti finansines ataskaitas, mokesčių deklaracijas, aplaidžiai tvarkys apskaitą?

Greitu metu šiais klausimais kardinalaus pokyčio neįvyks. Juk apskaitos įmonėms nėra numatytas kontrolės mechanizmas, tikrinantis, ar jos kokybiškai atlieka savo darbą, ar laikosi įstatymo raidės ir yra parengusios visas privalomas tvarkas, reglamentuojančias jų darbo kokybę. Taip pat nėra viešinami duomenys, jog viena ar kita apskaitos paslaugų įmonė dirbo ar tebedirba, nesilaikydama naujosios tvarkos. Taigi, procesas paliktas savieigai ir savikontrolei.

Už netinkamą pasirinkimą gali tekti brangiai sumokėti

Vadinasi, rinka pati turi įjungti kontrolės mechanizmą ir „atsijoti“ apskaitos paslaugų teikėjus – tuos, kurie nekokybiškai dirba, nėra įdiegę apskaitos paslaugų kokybės kontrolės sistemos, ir panašius. Juk įmonės ar organizacijos vadovas yra atsakingas už apskaitą tvarkančio asmens pasirinkimą.

Ir jeigu tas pasirinkimas neatitiks rekomendacijų, tai atsakomybė už aplaidžią ar apgaulingą apskaitą teks pačiam vadovui, o ne apskaitos įmonei. Todėl domėtis turi klientas, nes netinkamas pasirinkimas jam gali kainuoti ir ilgus metus belangėje.

Viltis yra, kad bus teikiamos aukštos kokybės apskaitos paslaugos

Rekomendacijos dėl apskaitos paslaugų kokybės kontrolės tikrai yra reali pagalba apskaitos įmonėms, kurios supranta atsakomybę dėl savo darbo, tačiau galbūt ne visai kvalifikuotai tokią kontrolę dėl savo darbo vykdė iki šiol. Rekomendacijose yra patarimai, kaip elgtis tada, kai dar tik kreipiasi klientas ir kaip dirbti viso apskaitos proceso metu. Tad dabar yra tikrai gera proga pasitikrinti net ir seniai veikiančioms apskaitos įmonėms.

Beje, atsakingi apskaitos paslaugų teikėjai tvirtina – akivaizdu, jog rekomendacijos jų darbų kokybės nepakeis, tačiau leis dar griežčiau reglamentuoti savo darbą. Iš to neabejotinai naudos gaus apskaitos paslaugų naudotojai, o ir patiems apskaitos paslaugų teikėjams bus ramiau, nes jų darbas bus padarytas kokybiškai – juk bus atliktas taip, kaip numatyta pačių patvirtintose apskaitos paslaugų kokybės kontrolės taisyklėse.

Komentaro autorė - Jurgita Navikienė, mokymų įmonės COUNTLINE lektorė

2022-10-18