_norint nutraukti santuoką vienašališkai, neužtenka faktiškai išsikraustyti iš namųŠiandien, sudėtingos ekonominės situacijos akivaizdoje dažnėjant ginčų šeimose, po truputį auga ir skyrybų skaičius. Santuokos nutraukimas dažniausiai – labai nemalonus procesas, todėl tikrai neretai pasitaiko atvejų, kai skyrybas inicijuoja tik vienas iš sutuoktinių, žinodamas, kad lengvai prieiti bendro susitarimo nepavyks. Advokatų profesinės bendrijos „AVOCAD“ partneris, advokatas Egidijus Langys pasakoja apie santuokos nutraukimą vieno sutuoktinio prašymu ir pažymi, kad tokį skyrybų būdą žmonės renkasi gana retai, nes gerokai labiau paplitęs yra santuokos nutraukimo inicijavimas dėl vieno ar abiejų sutuoktinių kaltės.

Santuoka vieno iš sutuoktinių prašymu gali būti nutraukta esant tik vienai iš šių sąlygų:

-Sutuoktiniai gyvena atskirai daugiau nei vienerius metus;
-vienas sutuoktinis pripažintas teismo sprendimu neveiksniu po santuokos sudarymo;
-vienas sutuoktinis teismo sprendimu pripažintas nežinia kur esančiu;
-vienas sutuoktinis atlieka laisvės atėmimo bausmę ilgiau nei vienerius metus už netyčinį nusikaltimą.
Reiškia, kad užtenka tik vienos iš viršuje paminėtų sąlygų, kad būtų galimas santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu.

Kalbant apie situaciją, kai sutuoktiniai gyvena atskirai daugiau nei vienerius metus, labai svarbu paminėti, kad neužtenka susirinkti daiktus ir faktiškai išsikraustyti. Šiuo atveju, gyvenimas atskirai (separacija) gali būti pagrindas nutraukti santuoką tik tais atvejais, kai separacija buvo nustatyta teismo. Kitaip sakant, jeigu gyvenimo atskirai nepripažino teismas, santuokos tokiu būdu nutraukti nepavyks.

Jeigu susiduriame su situacija, kai santuokoje vienas iš asmenų yra neveiksnus, jo vardu prašymą dėl santuokos nutraukimo gali pateiki jo globėjas, prokuroras ar globos ir rūpybos institucija. Ribotai veiksnus šioje srityje sutuoktinis prašymą dėl santuokos nutraukimo gali paduoti su rūpintojo sutikimu. Kai rūpintojas sutikimo neduoda, ribotai veiksnaus šioje srityje asmens prašymu leidimą paduoti prašymą nutraukti santuoką gali duoti teismas.

Prašymai dėl santuokos nutraukimo vieno iš sutuoktinių iniciatyva, nagrinėjami teisme supaprastinta tvarka t.y. ypatingąja teisena. Skyrybų prašymai nagrinėjami žodiniame procese ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jų priėmimo datos. Tokie prašymai teismui yra apmokestinami žyminiu mokesčiu.

Teismas, nutraukdamas santuoką taip pat sprendžia ir sutuoktinių nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos ir jų išlaikymo, taip pat vieno iš sutuoktinių išlaikymo bei jų bendro turto padalijimo klausimus, išskyrus atvejus, kai turtas padalytas bendru sutuoktinių susitarimu, notariškai ir kt. Visais aukščiau minėtais atvejais, sutuoktinis, norintis nutraukti santuoką, negali kaltinti kito sutuoktinio, dėl to, kad ji nutrūko. Tuo tarpu kitas sutuoktinis, turi teisę pareikšti, kad santuoka nutrūko dėl pareiškėjo kaltės. Norisi dar kartą pabrėžti, kad santuokos nutraukimas vieno iš sutuoktinių prašymu nėra dažnai pasitaikantis praktikoje, tuo tarpu dažniausią ir iš dalies sudėtingiausią santuokos nutraukimo būdą, kai santuoka nutraukiama dėl vieno ar abiejų sutuoktinių kaltės ir su tuo susijusias pasekmes aptarsime kitose advokatų profesinės bendrijos „AVOCAD“ publikacijose.

2022-10-04