Lietuva galėtų tapti viena labiausiai į giliąsias technologijas orientuotų ekosistemų


Virš metų trunkantis konfliktas Europos žemyne pakeitė Vakarų investuotojų poziciją dėl dvigubos paskirties technologijų, o gresianti recesija dar kartą patvirtino giliųjų technologijų (angl. DeepTech) įmonių tvarumą.

Šis kontekstas paskatino „Baltic Sandbox Ventures“ organizuoti „Technologijų geopolitikos“ renginį, kuriame įvairių ekspertų grupė analizavo pokyčio technologijų (angl. Emerging Disruptive Technologies) vaidmenį geopolitikoje ir valstybės valdyme, bei jų poveikį pasaulinėms rinkoms.

Diskusijos dalyviai – aukšto rango valstybės pareigūnai, dvejopos paskirties technologijų verslininkai ir investuotojai, pabrėžė glaudesnio viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo poreikį, siūlydami pasitelkti naujus NATO mechanizmus, supaprastintus viešuosius pirkimus ir draugišką reguliacinę erdvę (angl. regulatory sandbox). Jie taip pat rekomendavo suformuluoti ilgalaikę nacionalinę viziją, skiriant išteklius lavinti talentams, reikalingiems kurti dvejopo naudojimo ir DeepTech produktus.

Lietuvos krašto apsaugos viceministrė Greta M. Tučkutė dėmesį kreipė į technologijų svarbą geopolitinių iššūkių kontekste: „Karas Ukrainoje rodo, kad įprastinė ginkluotė vis dar svarbi, tačiau technologijų svarba auga. Inovatyvios technologijos jau išbandytos mūšio lauke – pavyzdžiui, bepiločiai orlaiviai ir pažangios ryšių sistemos, tačiau nuolat atsiranda dar naujesnių – pavyzdžiui, viršgarsiniai ginklai. Europa, suprasdama vykstančią Strateginę konkurenciją aktyviai investuoja į gynybos inovacijas ir pramonės skatinimą. Kaip demokratinės visuomenės, privalome turėti technologinį atsparumą ir plėtoti savo technologinį pranašumą.“

„Baltic Sandbox Ventures“ investicijų partneris Dominykas Milašius įžanginėje kalboje argumentavo, kad giliųjų technologijų privalumai pritaikomi ir valstybės valdymui: „Lietuva galėtų tapti viena labiausiai į DeepTech orientuotų ekosistemų. Turėtume išnaudoti daugialypį šių technologijų potencialą – kaip naujovių variklį, nuosmukio priešnuodį ir geopolitinio draudimo strategiją, netgi kaip naują konfliktų frontą. Tai galėtų prisidėti prie Lietuvos, kaip regioninės ekonominės galios, kūrimo, padėti į pasaulines tiekimo grandines įtraukti vietinį mokslą ir inžineriją, paversti geopolitinę riziką geoekonomine galimybe ir prisidėti prie mūsų aljansų, gynybos ir bendro atgrasymo politikos."

Inovacijos ir NATO

Diskusijos dalyviai taip pat vertino naujus modelius, skirtus dvejopos paskirties ir giliųjų technologijų inovacijų finansavimui ir skatinimui. Tarp jų – NATO inovacijų fondas (NIF) ir Šiaurės Atlanto gynybos inovacijų akseleratorius DIANA, kurie bus oficialiai pristatyti NATO viršūnių susitikime Vilniuje 2023 m. liepos 11-12 d.

INVEGOS generalinio direktoriaus pavaduotoja Inga Beiliūnienė analizavo viešojo sektoriaus vaidmenį kuriant palankią aplinką gynybos inovacijoms: „Man teko garbė atstovauti Lietuvai derybose dėl 1 mlrd. EUR vertės NATO inovacijų fondo – pirmojo supranacionalinio rizikos kapitalo fondo pasaulyje. Jo tikslas - sutelkti valstybių narių biudžetus, kad būtų remiamas perspektyviausių aljanso inovacijų augimas, investuojant iki 40 mln. EUR į vieną įmonę. Taigi, tai bus tikras stimulas dvigubos paskirties ir DeepTech verslininkams Lietuvoje ir kitose NIF dalyvaujančiose šalyse.“

„INVEGA taip pat baigia paleisti „MilInvest“ instrumentą – į krašto apsaugą orientuotą rizikos kapitalo fondą, modeliuotą kaip DIANA ir NIF prototipą. Ir kitais instrumentais toliau skatinsime dvigubos paskirties ir DeepTech sektorių plėtrą Lietuvoje“, – pridūrė I. Beiliūnienė.

Viceministrė G. Tučkutė taip pat pabrėžė Lietuvos bendradarbiavimo su partneriais svarbą: „NIF, DIANA ir Europos gynybos fondas (EDF) yra puikios iniciatyvos, skatinančios gynybos inovacijas ir valstybių narių bendradarbiavimą. Tokia šalis kaip Lietuva, išplėtojusi kitokias pramonės šakas nei didesnės valstybės narės, gali pasiūlyti unikalią pridėtinę vertę – mūsų talentą ir mūsų technologijų ekosistemos stiprybę, inovacijų gynybos sektoriuje skatinimui.“

Viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimas

Diskusijos dalyviai diskutavo apie dvipusę viešojo ir privataus sektoriaus sąveiką, vertindami, kam reiktų imtis iniciatyvos dėl dvigubos paskirties inovacijų. Jie taip pat pažymėjo, kad reikia ieškoti pusiausvyros tarp dabartinių rinkos poreikių patenkinimo saugumo užtikrinimui, bei inovacijų skatinimo technologinio pranašumo išlaikymui 20 ir daugiau metų perspektyvoje.

Sean M. Griffis, „Scale Materials Inc.“ bendraįkūrėjas bei „Zenith Quest Corporation“ viceprezidentas, pasakojo, kaip jo patirtis viešųjų ir karinių reikalų sektoriuje padėjo jam pasirengti darbui technologijų, pažangių polimerų, aviacijos ir gynybos pramonėse: „Rinka gynybos naujovėms jau čia. Siekdamos palengvinti naujų technologijų diegimą, NATO ir jos narės turėtų galvoti apie naujus mechanizmus, kaip supaprastinti viešųjų pirkimų procesus ir bendradarbiavimą su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis, turinčiomis puikių technologijų. Tai galėtų padėti tiek Ukrainos gynybai, tiek naujų pajėgumų kūrimui pačiose šalyse narėse.“

„Ostara Lab“ įkūrėjas Darius Antanaitis dalinosi, kaip buvusio karininko patirtis paskatino jį žengti verslumo keliu – kurti hibridinę elektrinę autonominę transporto priemonę gynybos industrijai: „Į gynybos rinkas sunku patekti, nes kiekviena valdžia stengiasi apsaugoti jų gamintojus. Taigi, didžiausia pagalba, kurią gali suteikti valdžia diegiant su gynyba susijusias inovacijas, yra nereikalingų biurokratinių kliūčių nepridėjimas ir strateginės vizijos turėjimas – identifikuoti ir dirbti link to, kas gali tapti reikiamiausiu produktu po 20 metų. Jei pažangių technologijų startuoliai gynybos sektoriuje nežino, kokia yra galutinio kliento – vyriausybės – vizija, jie gali eikvoti išteklius.“

„Siekiant skatinti gynybos ekosistemos augimą, viešasis sektorius taip pat turėtų tapti dvigubos paskirties įmonių klientu, taip padedant užtikrinti naujoviškų įmonių įsivažiavimą. Jei vyriausybė gali padėti sumažinti dvigubos paskirties technologijų ankstyvosios stadijos MTEP finansavimo riziką, privatūs investuotojai prisijungs vėlesnėse stadijose“, – pridūrė S. Griffis.

Į susirinkusiųjų klausimą dėl supaprastintos abiejų sektorių bendradarbiavimo sistemos kūrimo viceministrė atsakė: „Glaudesniam viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimui erdvės tikrai yra. Neseniai su kolegomis iš kelių kitų ministerijų diskutavome apie poreikį reguliacinei erdvei arba platformai, skirtai nuolatiniam bendradarbiavimui su gynybos sektoriais besidominčiais verslininkais. Tokia platforma galėtų padėti palengvinti komunikaciją ir paskatinti tolesnį bendradarbiavimą.“

Privačių investuotojų vaidmuo

Rita Sakus, EBAN ir LitBAN valdybų narė ir angelė investuotoja, apibendrino investuotojų požiūrį šiuo klausimu: „Investavimas į dvigubos paskirties technologijas kurį laiką buvo laikomas tabu, atsižvelgiant į ESG standartus. Tačiau šiandieninė realybė skatina verslo angelus šį sektorių persvarstyti. Be to, jei pažvelgtumėte į DARPA – dvigubos paskirties inovacijų „auksinį standartą“ su 3 milijardų JAV dolerių metiniu biudžetu – istoriją, pamatytumėte daugybę kasdien naudojamų pritaikomumų civiliniam naudojimui, kilusių iš gynybos mokslinių tyrimų ir plėtros: nuo jutiklių iki GPS ir, žinoma, interneto (kadaise vadinto ARPANET). Dėl šių priežasčių tarp savo narių turime daug verslo angelų, kurie yra pasirengę, norintys ir galintys investuoti į sumanius vietinius talentus ir ankstyvos stadijos DeepTech projektus, kartu su NIF ar DIANA, INVEGA, Koinvesticiniu fondu ir kitais partneriais. Rita Sakus taip pat akcentavo būtinybę investuotojams žvelgti į ilgalaikę perspektyvą ir remti įmones, turinčias tvirtą misiją: „Viena iš DARPA stipriųjų pusių – investicijos į vizionieriškus projektus, kurie gali turėti įtakos po 20 ar 30 metų. Tai didžiulis laiko intervalas individualiam angelui, bet didelė paskata verslininkui vizionieriui, todėl angelui investuotojui gali atsirasti įdomi dvigubo taikymo galimybė kiek vėlesniame etape.“

„Technologijų geopolitika yra itin svarbi šių laikų tema, todėl labai džiaugiamės galėję suburti tokią išskirtinę ir tarpsektorinę ekspertų grupę pasidalinimui patirtimi. Esame rizikos kapitalo fondas, turintis mandatą remti antreprenerius, plėtojančius giliąsias technologijos, kurios glaudžiai susipynusios su dvigubos paskirties produktais. Todėl ir toliau remsime pokyčių technologijų ekosistemos vystymąsi regione ir už jo ribų, bei stengsimės padėti NIF ir DIANA veiklai Lietuvoje“, – sakė Sandra Golbreich, „Baltic Sandbox Ventures“ generalinė partnerė.

2023-04-01