INVEGA keičia „Startuok“ paskolų sąlygas prisiimdama dar didesnę skolinimosi rizikąVerslo pradžia reikalauja ne tik daug pastangų, bet ir investicijų, tačiau iš kur jų gauti, kuomet vykdyti veiklą pradėjote visai neseniai, o pasiskolinti lėšų tampa iššūkiu? Šiuo atveju nacionalinė plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) kviečia pasinaudoti paskolų finansine priemone „Startuok“, finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis („Startuok“), nes nuo šiol INVEGA prisiims dar didesnę skolinimosi riziką už suteikiamas paskolas jaunam verslui arba verslui, vykdančiam socialinio poveikio projektus.

Pagal atnaujintas finansinės priemonės „Startuok“ sąlygas, sumažintas paskolos gavėjo nuosavybės rodiklis, kuris po paskolos suteikimo negalės būti mažesnis kaip 0,1 (prieš tai buvo 0,2), skaičiuojant pagal paskutinių finansinių metų finansinę ataskaitą ar tarpinę finansinę ataskaitą. Kaip pasakoja INVEGOS Priemonių valdymo skyriaus vyresnioji projektų vadovė Agnė Mačiulienė, skaičiuojant nuosavybės rodiklį, nuosavas kapitalas yra suprantamas kaip kapitalo ir viso turto santykis, todėl tai reiškia, kad verslui reikės prisidėti prie dalyvavimo projekte minimalia nuosavų lėšų dalimi.

„Jaunas verslas labai dažnai atsimuša į sieną, kuomet atėjus skolintis susiduria su trimis kliūtimis – nėra finansinės istorijos, neturi užstato ir nėra galimybės įvertinti, kokia bus finansinė padėtis ateityje ir ar jis gebės grąžinti paskolą. Todėl neretai toks verslas sulaukia pasiūlymo sugrįžti vėliau, – apie jaunų verslų rėmimą pasakoja A. Mačiulienė. – INVEGOS tikslas yra remti jaunus verslus, kurie rinkai gali pasiūlyti inovatyvių produktų ar paslaugų, tačiau reikia pagalbos iš šalies, ir taip didinti konkurenciją. Todėl, matydami esamą padėtį, sumažinome nuosavų lėšų dalį projekte, o tai reiškia, kad prisiimsime dar didesnę riziką negu prieš tai“.

Pasak A. Mačiulienės, „Startuok“ priemone gali pasinaudoti verslai, veikiantys iki 3 metų, arba įmonės, vykdančios socialinio poveikio projektus ir veikiančios iki 5 metų arba ne anksčiau kaip nuo 2022 m. vasario 24 d. yra įsistiegusios Lietuvoje, kurių dalyvis (akcininkas, narys, dalininkas) ar savininkas yra leidimą gyventi Lietuvoje turintis Ukrainos pilietis ar Ukrainos juridinis asmuo ir veikia ne ilgiau kaip penkerius metus. Paskolos teikiamos rinkos sąlygomis, o socialinio poveikio projektams ir Ukrainos įmonėms paskolos palūkanoms taikoma 30% nuolaida.

Šia priemone siekiama paskatinti ne tik realizuoti savo verslo idėjas, bet ir skatinti prisidėti prie visuomenės gerinimo ir įgyvendinti socialinio poveikio projektus. Socialinio poveikio projektus vykdančiomis įmonėmis bus laikomos tokios bendrovės, kuriose ne mažiau kaip 30 proc. įdarbintų darbuotojų bus iš socialiai pažeidžiamų grupių, arba socialinio poveikio projektų įgyvendinimo metu ne mažiau kaip 30 proc. verslo metinių pajamų bus gautos iš ekonominės veiklos, kuria sprendžiamos socialinės problemos.

Maksimali paskolos trukmė investicinėms paskoloms yra iki 10 m., o apyvartinėms paskoloms – iki 3 m. Įmonė gali gauti iki 3 mln. Eur investiciniams projektams įgyvendinti arba iki 200 tūkst. Eur apyvartinėms lėšoms papildyti.

O jei verslas neturi reikiamo užstato, INVEGA, bendradarbiaudama su Europos investicijų fondu, kartu su paskolomis „Startuok“ kviečia pasinaudoti Europos garantijų fondo (EGF) garantija ir taip padengti 70 proc. prašomo paskolos užstato. Kaip teigia A. Mačiulienė, į EGF portfelį įtraukiamos paskolos leidžia finansuoti dar rizikingesnius projektus. Tačiau verslas kviečiamas nebelaukti, nes pasinaudoti „Startuok“ paskola su EGF garantija galima tik iki šių metų pabaigos.

Iš viso finansinei priemonei „Startuok“ skirta 20 mln. eurų iš fondų fondo „Verslo finansavimo fondas, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“. Nuo priemonės paskelbimo pradžios iki rugsėjo pabaigos INVEGA sulaukė jau 205 paraiškų bei priėmė 34 teigiamus sprendimus finansuoti verslo projektus už daugiau kaip 10 mln. Eur.

2022-10-18