Į ką svarbu atkreipti dėmesį perkant būstą ir norint sklandžiai perimti atsiskaitymus už elektros energiją?Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išnagrinėjo ginčą tarp vartotojo ir UAB „Ignitis“ dėl vartotojui priskirtos apmokėti skolos už suvartotą elektros energiją.

Vartotojas nurodė, kad įgijo objektą. Praėjus tam tikram laiko tarpui vartotojas sužinojo, kad buvę savininkai ne visiškai atsiskaitė už suvartotą elektros energiją su tiekėju UAB „Ignitis“, liko neapmokėta skola, nors notaro biure patvirtintoje sutartyje įtvirtinama, kad pardavėjas patvirtina, jog visiškai atsiskaitė už elektros energiją suvartotą objekte iki nuosavybės teisės perleidimo vartotojui.

Vartotojas kreipėsi į UAB „Ignitis“ prašydamas nurodyti, ar skola yra apmokėta, taip pat, ar minėta skola susidarė dėl buvusios savininkės ilgą laiką nemokėtos mokesčio už suvartotą elektros energiją. UAB „Ignitis“ vartotojui pateiktame atsakyme nurodė, kad suvartotas ir neapmokėtas elektros energijos kiekis buvo priskirtas jam kaip esamam savininkui, nors, jo teigimu, šį elektros energijos kiekį suvartojo buvusi savininkė. Vartotojas prašė pripažinti UAB „Ignitis“ reikalavimą padengti skolą neteisėtu.

VERT nustatė, kad vartotojas yra objekto savininkas. Buvo sudaryta sutartis tarp vartotojo ir visuomeninio elektros energijos tiekėjo UAB „Ignitis“. UAB „Ignitis“ buvo elektros energijos tiekėjas objektui ir anksčiau. VERT nei viena vartojimo ginčo nagrinėjimo šalis nepateikė buvusio savininko ir vartotojo rašytinio susitarimo (abiejų savininkų patvirtinto dokumento, kuriame būtų užfiksuotas objekto skaitiklio rodmuo iki kurio buvęs savininkas atsiskaitė tiekėjui už iki objekto perleidimo suvartotą elektros energiją) dėl įsipareigojimų UAB „Ignitis“ už suvartotą elektros energiją. UAB „Ignitis“ gavo buvusio objekto savininko atsiskaitymą už suvartotą elektros energiją, tačiau tiek vartotojas, tiek buvęs objekto savininkas praleido kreipimosi į UAB „Ignitis“ dėl sutarties nutraukimo ir naujos sutarties sudarymo terminą.

VERT nebuvo pateikta įrodymų, jog objekte gyveno ir vartojo elektros energiją kitas asmuo, o ne į VERT kreipęsis vartotojas. Taip pat nepateikti įrodymai, jog elektros apskaitos prietaisas veikė netinkamai. Nesant rašytinio susitarimo dėl objekto buvusio savininko ir vartotojo įsipareigojimų UAB „Ignitis“, darytina išvada, kad suvartotos elektros energijos kiekis, kuris nustatytas operatoriui nurašius faktinius skaitiklio rodmenis, turi būti priskiriamas vartotojui kaip objekto savininkui laikotarpiu, kuriam priskirtas nustatytas elektros energijos kiekis.

UAB „Ignitis“ pagrįstai reikalavo vartotojo padengti susidariusią skolą už objekte suvartotą elektros energiją. VERT nutarė atmesti vartotojo reikalavimus įmonei kaip nepagrįstus.

2022-09-18