Gyventojų patogumui patikslintos nuovažų įrengimo rajoniniuose keliuose sąlygosSiekiant, kad Lietuvos regionuose gyventojai galėtų patogiau privažiuoti prie savo sklypų, esančių prie rajoninių kelių, patikslintos nuovažų įrengimo sąlygos. Jos nustatytos bendru susisiekimo ir aplinkos ministrų įsakymu patvirtintame Kelių techninio reglamento (KTR) pakeitime.

„Nuovažų įrengimas ir galimybė patogiai pasiekti prie rajoninių kelių esančius žemės sklypus neretai yra iššūkis gyventojams, ypač šalia jų sklypų rekonstruojant rajoninius kelius ar asfaltuojant žvyrkelius. Šis klausimas nuolat keliamas ministerijos susitikimuose su savivaldybių atstovais, vyko daug diskusijų ir vieša konsultacija su suinteresuotais gyventojais. Atsižvelgiant į įvardintas problemas ir išsakytas nuomones, patikslintos nuovažų įrengimo sąlygos – jos leis lanksčiau įvertinti konkrečias situacijas, suderinant gyventojų poreikius ir būtinas sąlygas eismo saugai“, – sako susisiekimo ministras Marius Skuodis.

Iki šiol buvęs reikalavimas, kad valstybinės reikšmės rajoniniuose keliuose sankryžos ir nuovažos kiekvienoje kelio pusėje gali būti įrengiamos ne dažniau kaip kas 100 metrų, dėl eismo saugos liks galioti tuose keliuose, kuriuose vidutinis metinis paros eismo intensyvumas yra didesnis kaip 200 transporto priemonių per parą.

Rajoniniuose keliuose, kuriais per parą vidutiniškai pravažiuoja mažiau nei 200 transporto priemonių, sankryžos ir nuovažos galės būti įrengiamos ir mažesniais atstumais. Parenkant mažesnį atstumą turės būti įvertintos eismo saugumo sąlygos. Pirmenybė bus teikiama nuovažoms į vietinės reikšmės kelius, į žemės sklypus, kuriuose nustatyti kelio servitutai, bei nuovažoms į du ar daugiau sklypų.

Šiuo metu rekonstruojant kelius, panaikinamos neteisėtai įrengtos nuovažos, o teisėtos yra sutvarkomos pagal kelio parametrus. Žemės sklypų ar juose esančių statinių savininkams, kurie patys inicijuoja naujų sankryžų ar nuovažų įrengimą, sudaromos sąlygos savo lėšomis finansuoti nuovažų ir sankryžų įrengimą ir eismo saugumo sąlygų kelyje įvertinimą.

Projektuotojai, rengdami kelio kapitalinio remonto ar rekonstrukcijos projektus, privalės atlikti kelyje esančių nuovažų patikrą ir supažindinti seniūniją su projekto sprendiniais, taip žemės sklypų savininkai bus informuoti ir laiku gaus informaciją apie nuovažų patikros rezultatus, tai jiems leis priimti sprendimus dėl nuovažų įrengimo būtinumo.

2022-10-04