Gaminantiems vartotojams keičiasi kompensavimo tvarka už saulės elektrinių sukauptą perteklių


Pernai daugiau nei 10 tūkst. „Ignitis“ klientų, įsigijusių elektrines saulės parkuose ar įsirengusių jas ant stogo, pagamino daugiau elektros energijos nei reikia jų individualiems poreikiams. Už sukauptą energijos perteklių, gyventojai gali gauti kompensaciją. Sumanių energetikos sprendimų bendrovės „Ignitis“ produktų vadovė Indrė Baltušienė paaiškina, kaip nuo šių metų keičiasi kompensavimo tvarka už sukauptą energijos perteklių. Pagrindinis pokytis – kompensacijos nuo šiol bus mokamos kas du metus lyginiais metais, t.y., 2024, 2026 ir t.t. Tad artimiausio kaupimo apskaitos laikotarpio pabaiga – 2024 m. kovo 31 d.

I. Baltušienė pažymi, kad tie gaminantys vartotojai, kurie yra pasirinkę nepriklausomą elektros energijos tiekėją, kompensaciją už sukauptą elektros energijos perteklių nuo 2024 m. balandžio mėn. gaus iš pasirinkto tiekėjo tokiomis sąlygomis ir tvarka, kokios iš anksto yra nustatytos sutartyje su nepriklausomu tiekėju.

Garantinio tiekimo klientams sukauptą elektros energijos kiekį kompensuos ESO už faktinį, bet ne didesnį kaip 5 proc. viso per apskaitos periodą į tinklus patiekto kiekio.

Gaminantys vartotojai, nusprendę keisti elektros energijos tiekėją iki kaupimo periodo pabaigos, kompensacijai gauti už sukauptą, bet nepanaudotą elektros energiją turės du pasirinkimus: 1) jie galės perkelti anksčiau sukauptą kiekį naujam elektros tiekėjui arba garantiniam tiekėjui ir vartojant energiją toliau atgauti savo sukauptą kiekį. Šį būdą pasirinkusiems vartotojams nereikės atlikti jokių papildomų veiksmų; 2) jie galės pasirinkti kompensavimą iš buvusio elektros tiekėjo, pagal su buvusiu tiekėju iš anksto nustatytas sąlygas. Norėdami gauti kompensaciją, turės pateikti prašymą elektros tiekėjui iki sutarties su buvusiu tiekėju nutraukimo dienos.

Jeigu nepasirinks nei vieno iš nurodytų pasirinkimų, iki sutarties nutraukimo dienos sukauptas elektros energijos kiekis bus perkeltas naujam tiekėjui.

Kaupimo periodo pabaigoje „Ignitis“ klientai galės rinktis vieną iš 4 galimų kompensacijos panaudojimo būdų. Apie pasirinktą būdą kiekvienas gaminantis vartotojas informuojant elektros energijos tiekėją „Ignitis“ 2024 balandžio mėnesį. Svarbu tai, kad visuomeninio tiekimo klientai gali rinktis 1-ą arba 4-ą būdą, o nepriklausomo tiekimo klientai – bet kurį iš keturių būdų:

1. Savos elektros sąskaitos padengimas. Apskaičiuota sukaupto elektros kiekio vertė pridedama prie kito mėnesio (balandžio) elektros sąskaitos ir taip sumažinama mokėtina suma. Norint pasinaudoti šiuo kompensavimo būdu, nieko papildomai nereikia daryti. Balandžio mėnesį klientai gaus informaciją apie tikslų sukauptą elektros energijos kiekį bei kompensaciją.

2. Kito asmens elektros sąskaitos padengimas. Savo kompensaciją galima skirti šeimos nario ar kito artimojo sąskaitos už elektros energiją sumažinimui. Tai padaryti reikia per balandžio mėnesį savitarnoje adresu https://e.ignitis.lt.

3. Sukauptos sumos panaudojimas elektromobilio krovimui „Ignitis ON“ stotelėse. Kompensacijos vertė priskiriama prie kliento „Ignitis ON“ vartotojo sąskaitos, kurią jis galės panaudoti įkraunant elektromobilį.

4. Kompensacijos atsisakymas. Yra žmonių, kurie atsisako kompensacijos. Tokiu atveju klientui reikia tik informuoti elektros tiekėją.

Kiek gaminantys vartotojai galės susigrąžinti už pagamintą, bet nesunaudotą elektrą, priklausys nuo to, kiek elektros prikaupė ir nespėjo sunaudoti iki 2024 m. kovo 31 d. Kiekvienas elektros tiekėjas skelbia kompensacijos dydį, kuris yra numatomas už kiekvieną kilovatvalandę. Akcentuojama, kad sukauptos ir kompensuotos elektros energijos kiekio vertė yra nustatoma pagal balandžio–rugpjūčio mėnesių „Nord Pool“ elektros biržos Lietuvos zonos kainų aritmetinį vidurkį, padaugintą iš sukaupto, bet neatgauto elektros energijos kiekio.

Suvartotos iš tinklo energijos kiekius ir trūkstamos, atgautos, sukauptos energijos skaičiavimus galima matyti elektros tiekėjo pateiktose sąskaitose už suvartotą elektros energiją.

2023-03-14