Darbą pradeda Kapitalo rinkos taryba: plės galimybes verslui ir investuotojamsŠiandien oficialiai veiklą pradėjo Finansų ministerijos ir Lietuvos banko iniciatyva įsteigta Kapitalo rinkos taryba, apjungianti viešąjį ir privatų sektorius. Ji užtikrins dialogą tarp rinkos dalyvių ir valstybės institucijų, bus atsakinga už bendrą Lietuvos kapitalo rinkos plėtros strategiją ir vieningos pozicijos formavimą Europos Sąjungos lygiu.

„Kartu su rinkos dalyviais ir institucijomis Kapitalo rinkos plėtros gairėse numatėme priemones, kurios didins investavimo ir taupymo galimybes tiek gyventojams, tiek investuotojams bei leis sukurti papildomus finansavimo šaltinius verslui, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms. Būtent Kapitalo rinkos taryba užtikrins šių tikslų įgyvendinimą ir formuos aiškią kapitalo rinkos vystymo kryptį. Tai prisidės prie aukštos pridėtinės vertės ekonomikos kūrimo bei stiprins Lietuvos, kaip pažangios ir konkurencingos valstybės, pozicijas tarptautinėje arenoje“, – pažymėjo finansų viceministrė Vaida Markevičienė.

Pasak viceministrės, Lietuvos reguliuojama rinka po 2009 m. krizės susitraukė ir iki šiol nėra atsigavusi, tačiau, nepaisant jos dabartinio dydžio, rinkos dalyvių ir investuotojų skaičiaus, turi didelį potencialą, kurį būtiną išnaudoti. Šiam tikslui sukurtos Kapitalo rinkos plėtros gairės ir steigiama Kapitalo rinkos taryba. Sėkmingai veikiančios kapitalo rinkos gerina verslo galimybes gauti ilgalaikį finansavimą, didina taupymo ir investavimo priemonių įvairovę gyventojams, kartu prisideda prie ekonomikos augimo.

„Kapitalo rinkos taryba – tai dar vienas viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimo pavyzdys. Siekėme, kad jos sudėtyje būtų kuo daugiau skirtingų sričių atstovų, kurių kiekvienas kuruos ir savo atstovaujamos srities klausimus, ir matys bendrą progresą. Tai reikalinga tam, kad kapitalo rinkos plėtra būtų nuosekli visu priemonių spektru ir tinkamai valdoma, o progresui reikalingi teisėkūros pokyčiai būtų inicijuojami centralizuotai“, – sako Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus.

Taryba užtikrins Kapitalo rinkos plėtros gairėse numatytų rekomendacijų įgyvendinimą, rengs konkrečias Lietuvos kapitalo rinkos probleminių klausimų sprendimo, politikos priemonių ir krypčių įgyvendinimo rekomendacijas ir teiks jas institucijoms.

Tarybos tikslas – formuoti Lietuvos kapitalo rinkos plėtros kryptį, sudaryti sąlygas plėtoti dialogą su rinkos dalyviais ir valstybės institucijomis, siekiant tvaraus kapitalo rinkos augimo.

Gaires sudaro 7 kryptys: Kapitalo rinkos tarybos steigimas, teisinės ir mokestinės aplinkos tobulinimas, naujų finansinių produktų pasiūlos didinimas, AB „Nasdaq“ Vilnius biržos aktyvumo ir infrastruktūros skatinimas, finansinių tarpininkų konkurencijos didinimas ir finansinio švietimo didinimas. Kiekvienai iš šių krypčių siūlomos rekomendacijos, kurios paskatins mažas ir vidutines įmones pritraukti finansavimą, išleidžiant vertybinius popierius, leis padidinti kapitalo rinkoje prekiaujamų finansinių produktų įvairovę, išplėsti pensijų fondų galimybes investuoti į įvairesnes finansų rinkos priemones, į vertybinių popierių biržos prekybos sąrašus įtraukti daugiau vertybinių popierių.

Tarybos sudėtis: Vaida Markevičienė (finansų viceministrė, Kapitalo rinkos tarybos pirmininkė); Simonas Krėpšta (Lietuvos banko valdybos narys, Kapitalo rinkos tarybos pirmininkės pavaduotojas); Ieva Valeškaitė (ekonomikos ir inovacijų viceministrė); Saulius Malinauskas (AB Nasdaq Vilnius); Viktorija Trimbel („Baltic Institute of Corporate Governance“); Mindaugas Vaičiulis (Finansų analitikų asociacija); Eivilė Čipkutė (Lietuvos bankų asociacija); Alius Jakubėlis (Lietuvos finansų maklerių asociacija); Tomas Talutis (Lietuvos investicijų valdytojų asociacija); Tadas Gudaitis (Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija); Gerda Sakalauskaitė (Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo asociacija); Vytautas Šenavičius (Lietuvos tarpusavio skolinimo ir sutelktinio finansavimo asociacija); Audrius Žakas (Nasdaq CSD Vilnius); Inga Langaitė (Vienaragiai LT asociacija); Eglė Neverbickienė (Lietuvos pramoninkų konfederacija).

2023-01-15