Ar nemoki bendrovė gali išvengti bankroto?Komentaro autorė - advovaktų bendrijos COBALT vyresnioji teisininkė Elena Venckienė

Juridinių asmenų nemokumo įstatyme įtvirtinti du galimi sprendimo variantai su nemokumu susidūrusiai bendrovei: restruktūrizavimas arba bankrotas. Restruktūrizavimo procesas yra nukreiptas į bendrovės išsaugojimą, kai su kreditorių ir tam tikrų priemonių pagalbą yra įveikiami finansiniai sunkumai. Tuo tarpu, bankroto procesas yra skirtas bendrovei likviduoti ir išregistruoti, ikitol siekiant patenkinti kreditorių reikalavimus bendrovės turtu.

Taigi, vienas procesas reiškia pabaigą, o kitas verslo išsaugojimą. Ar galite rinktis, kokia byla, restruktūrizavimo ar bankroto, bendrovei bus keliama? Taip, jei jūsų verslas nors ir nemokus, bet dar gyvybingas. Gyvybingumo elementas yra esminis kriterijus, atskiriantis bankroto ir restruktūrizavimo procedūras nemokumo bylos iškėlimo etape. Nustačius, kad bendrovė yra gyvybinga, atsiranda pagrindas spręsti dėl jos galimo restruktūrizavimo. Kitu atveju lieka tik bankroto procedūra.

Taigi, kas yra ir kaip nustatomas verslo gyvybingumas? Įstatymas juridinio asmens gyvybingumą apibūdina, kaip būseną, kai juridinis asmuo vykdo ūkinę komercinę veiklą, leisiančią skolinius įsipareigojimus įvykdyti ateityje. Deja, nei įstatymuose, nei parengiamuose dokumentuose nedetalizuojama, pagal kokius kriterijus turi būti vertinamas juridinio asmens gyvybingumas ir sprendžiama dėl jo gebėjimo vykdyti prievoles ateityje.

Nemokios bendrovės pulsas

Nemokios bendrovės gyvybingumo vertinimas yra paliktas teismo nuožiūrai. Spręsdamas, ar bendrovė yra gyvybinga teismas įprastai vertina aplinkybių visumą: kokios priežastys lėmė jos nemokumą, kokią veiklą vykdo bendrovė, kokios yra šios veiklos perspektyvos, numatomas gauti pelnas (ar jis leis ateityje įvykdyti skolinius įsipareigojimus) ir t.t. Atsižvelgiama ir į tai, kiek darbuotojų įmonė turi ir ar su jais bent iš dalies atsiskaito.

Iš esmės gyvybinga laikoma ta bendrovė, kuri vykdo ūkinę komercinę veiklą ir geba įrodyti, kad ta veikla leis atsiskaityti su kreditoriais ateityje. Taigi teismui, kartu su pareiškimu teikiamame restruktūrizavimo plano projekte, turi būti įvardijami organizaciniai sprendimai. Taip pat įrodinėjamas esminis veiklos pertvarkymas ir nurodytos jau taikomos ar planuojamos priemonės, kurios leis palaipsniui įvykdyti kreditorinius įsipareigojimus.

Svarbu – įsipareigojimai valstybei ir darbuotojams

Reikia pabrėžti, kad bendrovės gyvybingumas vertinamas ir pagal tai, ar juridinis asmuo vykdo mokestines prievoles. Mokesčių nemokančiai bendrovei restruktūrizavimo byla negali būti keliama.

Kitu socialiai ir ekonomiškai reikšmingu bendrovės gyvybingumo rodikliu teismų praktikoje dažnai pripažįstamas finansinių įsipareigojimų darbuotojams vykdymas. Kitaip sakant, jei atlyginimai (ar jų dalis) nemokami arba vėluoja – labai bogas ženklas. Jį pamažtęs teismas pradinėje nemokumo bylos iškėlimo stadijoje, tikėtina, konstatuos, kad bendrovė nėra gyvybinga.

Suprantama, kad kuo ilgiau finansiniai sunkumai nesprendžiami, tuo labiau minėti rodikliai ima prastėti. Taigi, siekiant verslą išsaugoti, svarbu nedelsti su restruktūrizavimo bylos kėlimu.

Beje, „nedelsti“ yra ne tik galimybė, bet ir pareiga. Pagal įstatymą bendrovių vadovai turi pareigą laiku reaguoti, kai įmonė tampa nemoki arba mato, jog tokia ji taps per artimiausius tris mėnesius.

Tarkitės su kreditoriais

Naivu tikėtis, kad finansinių sunkumų nepastebės kreditoriai. Tad ir su jais geriausia kalbėtis be užuolankų. Yra nemažai pavyzdžių, kai demonstruojamas noras spręsti nemokumo problemas, paskatino kreditorius bendradarbiauti.

Bendradarbiavimas su kreditoriais gali padėti išvengti ir restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Prieš kreipiantis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo turi būti įgyvendinta ikiteisminė procedūra: reikia išsiųsti kreditoriams pranešimus apie tai, kad susidūrėte su finansiniais sunkumais ir ketinate kreiptis į teismą dėl nemokumo bylos iškėlimo.

Prie pranešimo galite priodėti ir siūlymą sudaryti susitarimus dėl pagalbos (tai gali būti, pvz., reikalavimo įvykdyti prievolę termino atidėjimas, reikalavimo ar jo dalies atsisakymas, prievolės pakeitimas ir kt.). Gali būti, kad laiku, dar bendrovei esant gyvybingai, įgyvendinta iniciatyva leis su kreditoriais rasti individualių finansinę būklę gerinančių sprendimų ir nebeliks poreikio kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

2022-12-15