Aplinkosauginiai reikalavimai privalomi didesnėms kaip 100 kW saulės šviesos energijos elektrinėmsStandartizuoti aplinkosauginiai reikalavimai spartina saulės šviesos energijos elektrinių plėtrą, nedarant žalos aplinkai ir gyventojams, skatina pasirinkti aplinkai palankesnes technologijas. Kartu sudaromos sąlygos plėtoti atsinaujinančių išteklių energetiką ir panaikinti Lietuvos priklausomybę nuo rusiško iškastinio kuro.

Aplinkosauginiai reikalavimai privalomi planuojant, statant ir eksploatuojant didesnes kaip 100 kW saulės šviesos energijos elektrines, o saugomose teritorijose – nepriklausomai nuo galios. Svarbu atkreipti dėmesį, kad jie visais atvejais netaikomi elektrinėms įrengiamoms ar įrengtoms ant pastatų ar statinių.

Šiuo teisės aktu įgyvendinamos Energetikos ministerijos parengto ir Seimo priimto „Proveržio paketo“ nuostatos. Kartu bus įgyvendinta 2022 m. gegužės 18 d. Europos Komisijos rekomendacija dėl greitesnio leidimų atsinaujinančiųjų išteklių energijos projektams išdavimo procedūrų ir palankesnių sąlygų elektros energijos pirkimo sutartims bei komunikatas „ES saulės energetikos strategija“.

Liepos mėn. įsigaliojo Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimas, kad saulės šviesos energijos elektrinių statybai planuojamos ūkinės veiklos atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo neatliekama, o poveikio aplinkai vertinimas privalomas tik tais atvejais, kai ši veikla gali daryti poveikį Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms ir kai atitinkama saugomų teritorijų institucija nustato, kad šis poveikis gali būti reikšmingas.

Nebelikus prievolės atlikti atranką, vidutiniškai 2 mėnesiais paspartėja saulės šviesos energijos elektrinių statybos projektų įgyvendinimas, kadangi atrankos procedūros tęsdavosi nuo 24 iki 191 kalendorinės dienos, priklausomai nuo pateiktų dokumentų kokybės ir laiko, kurio reikėjo veiklos organizatoriams ar PAV dokumentų rengėjams pataisyti dokumentus pagal gautas pastabas.

Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, per 2022 m. Lietuvoje inicijuotos 22 atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo bendrai 1549,49 MW instaliuotos galios saulės šviesos energijos elektrinių statybai. Priimta 18 atrankos išvadų, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Daugiausiai saulės šviesos energijos elektrinių planuojama statyti Kauno ir Utenos regionų teritorijose – atitinkamai 6 ir 4, Klaipėdos regione – 3, Vilniaus ir Panevėžio – po 2, Telšių, Šiaulių, Marijampolės ir Alytaus regionuose po 1. Saulės šviesos energijos elektrinių įrengtoji galia siekia nuo 4 iki 400 MW, daugiausiai apie 100 MW.

Su Aplinkosauginiais reikalavimais planuojant, statant ir eksploatuojant saulės šviesos energijos elektrines galite susipažinti čia.

2022-11-15