ALLAW siūlo klientams naują priemonę BDAR atitikties „kelionėje“UAB „JURIDICON“, teikianti išorinę paslaugą „Duomenų apsaugos pareigūnas ALLAW“ dabar leidžia savo klientams naudoti asmens duomenų apsaugos žinių bazę ir gyvus pokalbius (angl. „Chat“) jų darbuotojų informuotumui didinti. Tai, tikimasi, užtikrins greitesnį duomenų apsaugos pareigūno informacijos ir konsultacijų pateikimą, sumažins rizikas bei pagerins klientų atitikties proceso efektyvumą.

Trumpesnis laikas informacijai ir konsultacijoms iš duomenų apsaugos pareigūno gauti

„Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) atitikčiai užtikrinti, ypač didesnėse organizacijose, nepakanka tradicinių būdų duomenų apsaugos pareigūno funkcijoms įvykdyti. Be to, tam tikros situacijos, pavyzdžiui, duomenų saugumo pažeidimų valdymas, reikalauja atitinkamo darbuotojų suvokimo lygio ir duomenų apsaugos pareigūno įsitraukimo greičio. Darbuotojai ne visada būna spėję išklausyti reikiamus mokymus ar instruktažus, jiems reikia atsakymo „čia ir dabar“, - sako UAB „JURIDICON“ atstovas Laimonas Marcinkevičius. Įmonės palaikoma asmens duomenų apsaugos žinių bazė Dai.lt ir jos integracija su el. paslaugų portalu eDap.lt bei gyvais pokalbiais sutrumpina laiką, reikalingą informacijai apie BDAR reikalavimus gauti, nes kliento darbuotojai tiesiogiai sujungiami su išoriniu duomenų apsaugos pareigūnu. Asmens duomenų apsaugos žinių bazėje Dai.lt jie patys gali rasti praktinius atsakymus į iškilusius klausimus aiškia ir suprantama kalba. Viena iš svarbiausių duomenų apsaugos pareigūno funkcijų - duomenų apsaugos pareigūno konsultacijų teikimo darbuotojams ir duomenų subjektams procesas įgyvendinamas net nesikreipiant tiesiogiai į duomenų apsaugos pareigūną. Neradę atsakymo žinių bazėje ar esant poreikiui, darbuotojai gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną ir gauti neatidėliotiną pagalbą ne tik tradiciniais kreipimosi būdais. Gyvų pokalbių funkcijos, įdiegtos tiek į eDap.lt, tiek į Dai.lt pagalba darbuotojai gali išvengti situacijų, kai laukiama duomenų apsaugos pareigūno atsakymo ar papildomų klausimų el. paštu.

Žinių bazės ir gyvų pokalbių integravimas praturtina elektroninių paslaugų portalą eDap.lt naujais funkcionalumais:

Sujungia. Nauja priemonė vienu metu sujungia organizacijų darbuotojus, duomenų apsaugos pareigūną ir praktinę informaciją apie BDAR prievoles, taip užtikrinamas proaktyvus duomenų apsaugos pareigūno palaikymas.

Suteikia prieigą. Žinių bazė suteikia organizacijų darbuotojams prieigą prie struktūruotos praktinės duomenų apsaugos informacijos, kas padeda sumažinti žmogiškosios klaidos riziką tvarkant asmens duomenis.

Sutrumpina laiką. Klientai atsakymą į iškilusį duomenų apsaugos klausimą gali gauti net neišsiuntę užklausos duomenų apsaugos pareigūnui: gyvo pokalbio laukas, susietas su žinių baze, iš karto siūlo atsakymą. Darbuotojams tai sutrumpina laiką, supaprastina kilusių klausimų sprendimą, o organizacijoms - jų darbuotojų suvokimo didinimą.

Sumažina riziką. Gyvi pokalbiai, kaip ir el. paštu ar portale duomenų apsaugos pareigūnui pateikiamos užklausos, yra automatiškai registruojami, patikrinimo atveju jie gali padėti organizacijoms įrodyti duomenų apsaugos pareigūno įtraukimą. Todėl tai yra ir atskaitomybės principo įgyvendinimo priemonė. Efektyvesniam BDAR atitikties procesui

„Iš duomenų apsaugos pareigūno klientai tikisi įsitraukimo į organizacijos procesus, ne tik patikimos, bet ir greitos informacijos apie BDAR prievoles, konsultacijos apie konkrečius būdus atskiriems BDAR straipsniams įgyvendinti. Pasiūlydami šią priemonę, mes pageriname mūsų klientų patirtį jų BDAR atitikties „kelionėje“, žengiame dar vieną žingsnį įgyvendindami tikslą asmens duomenų pareigūno el. paslaugas teikti vieno langelio principu. Taip, esame tikri, pageriname ir klientų atitikties proceso efektyvumą. Skatindamos savo darbuotojus naudotis eDap.lt, organizacijos gali sustiprinti savo atitikties asmens duomenų apsaugos strategiją“, - sako Laimonas Marcinkevičius.

UAB „JURIDICON“ teikiama paslauga „Duomenų apsaugos pareigūnas ALLAW“ yra laimėjusi „Metų teisės paslauga“ apdovanojimą.

2022-10-18